GDK-EX 2023

Om GDK

Grafisk Design och Kommunikation är ett kandidatprogram på 180 hp som ges vid Linköpings Universitet på Campus Norrköping. Här utbildas bland annat blivande art directors, grafiska formgivare, projektledare, webbutvecklare och kommunikatörer. Under tre år läser studenterna flertalet kurser inriktade på kommunikation och design – så som typografi & layout, marknadskommunikation, tryck, digital produktion, förpackningsdesign, visuell retorik, digital bildhantering m.fl. Utöver det tillkommer kurser som immaterialrätt, interaktiv informationsdesign, retorik och projektledning.

Projekt i grupp är vanligt förekommande och målet är att få en realistisk bild av hur det kan se ut under ett arbete inom näringslivet, hur en arbetsgrupp fungerar, hur man planerar arbetet och hur man går tillväga för att arbeta fram en idé till slutlig produkt. I kurserna förekommer uppgifter av olika karaktär där du varvar teori med praktiska övningar. Även examinationerna inom de olika kurserna skiljer sig åt.

Fokus under hela studietiden ligger på Grafisk Design och Kommunikation!

Årets tema - Livets Linje

Dina sista dagar på programmet närmar sig med stormsteg. Din tid här på GDK går mot sitt slut, men det är bara början på ett nytt avsnitt i ditt liv. Ibland är det läskigt att lämna något tryggt och bekant för att slänga sig ut i det okända. Du kanske har en tydlig plan för vad du ska göra nu, eller så kanske du är ovetandes om vad som kommer härnäst. Livets linje är inte alltid förutsägbar och ibland kommer det inte gå som du har tänkt dig. Den kommer föra dig framåt men också bakåt. Det kan även hända att linjen slår knut på sig själv. Hur trassligt det än blir, håll ut och låt livets linje leda dig.

Du vet aldrig hur livets linje kommer leda dig, och vilka andra linjer du kommer att möta på vägen. Oavsett hur din väg ser ut, glöm inte att njuta av den.

Årskurs 1

TNGD41 Grunder i grafisk design

TNGD42 Medieproduktion – processer och verktyg

TRTE17 Visuell kultur och designhistoria

TEAE11 Immaterialrätt

TNKA09 Muntlig och skriftlig kommunikation i professionella sammanhang

 

TDDE36 Användarupplevelse och interaktionsdesign

TNGD43 Design, tillämpning och kommunikation

TNGD46 Dokumentproduktion och publicering

TEAE11 Marknadskommunikation och analys

Årskurs 1

TNGD41 Grunder i grafisk design

TNGD42 Medieproduktion – processer och verktyg

TRTE17 Visuell kultur och designhistoria

TEAE11 Immaterialrätt

TNKA09 Muntlig och skriftlig kommunikation i professionella sammanhang

 

TDDE36 Användarupplevelse och interaktionsdesign

TNGD43 Design, tillämpning och kommunikation

TNGD46 Dokumentproduktion och publicering

TEAE11 Marknadskommunikation och analys

Årskurs 2

TEAE15 Varumärke och värdeskapande

TNGD44 Bildproduktion

TNGD47 Grundläggande informationsdesign

TNGD45 Marknadskommunikativt designprojekt

TRTE19 Medier, kultur och kommunikation

TNKA10 Retorik i tal, text och bild

TNGD35 Arbetsplatsförlagt grafiskt designprojekt

Valfria kurser

TDDE42 Webbproduktion med dynamisk layout

TEIO92 Agil projektmetodik

TNGD38 Redaktionell design

Årskurs 2

TEAE15 Varumärke och värdeskapande

TNGD44 Bildproduktion

TNGD47 Grundläggande informationsdesign

TNGD45 Marknadskommunikativt designprojekt

TRTE19 Medier, kultur och kommunikation

TNKA10 Retorik i tal, text och bild

TNGD35 Arbetsplatsförlagt grafiskt designprojekt

Valfria kurser

TDDE42 Webbproduktion med dynamisk layout

TEIO92 Agil projektmetodik

TNGD38 Redaktionell design

Årskurs 3

TNGD23 Vetenskaplig metod

TNGD48 Interkulturellt crossmedia-projekt

TQXX10 Examensarbete

Valfria kurser

TEIO93 Projektledning

TNGD32 3D Grafik

TRTE13 Visuell teori

TEAE19 Marknadsmedvetenhet för internationell kommunikation

TNGD34 Interaktiv informationsdesign

TNGD36 Integrerad medieproduktion

Årskurs 3

TNGD23 Vetenskaplig metod

TNGD48 Interkulturellt crossmedia-projekt

TQXX10 Examensarbete

Valfria kurser

TEIO93 Projektledning

TNGD32 3D Grafik

TRTE13 Visuell teori

TEAE19 Marknadsmedvetenhet för internationell kommunikation

TNGD34 Interaktiv informationsdesign

TNGD36 Integrerad medieproduktion